Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường MN Họa My đã khẳng định thương hiệu tại Khánh Hòa và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường MN Họa My được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.