Thực hiện công văn của phòng giáo dục, hôm nay ngày 20/11 trường mầm non Họa My long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 

Thông qua hội nghị Cô Lê Thị Hương trưởng ban thi đua đọc quyết định 

2 cá nhân có thành tích xuất sắc lên báo cáo tham luận và nhận kheThông qua hội nghị bầu ra  2 đồng chí đi dự hội nghị cấp trên