BAO CAO CONG TAC XHHGD 2018-2019.doc.doc

8 phần quà học tập, chơi các góc

Tivi 49 in

Giao lưu văn nghệ của các cháu

 

Trường Dự Bị Đại Học khánh Hòa về tặng quà cho chác cháu

Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khánh Hòa tặng các phần quà cho các cháu