Ngày 30/8/2019 được sự chỉ đạo của Đảng bộ xã Khánh Trung, chi bộ trường Mầm non Họa My tiến hành kết nạp 2 quần chúng ưu tú: Trần Thị Thành và Lưu Thị Hường đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam

Tham dự  buổi lễ có đầy đủ các đồng chí Đảng viên chi bộ trường Mầm non Họa My tham dự h

Hai đồng chí Trần Thị Thành và Lưu Thị Hường đọc đơn xin vào Đảng và lời tuyên thệ

Đồng chí bí thư chi bộ Lê Thị Hương lên trao quyết định cho 2 đồng chí Đảng viên mới và thử thách trong 1 năm

Đồng chí bí thư thông qua danh sách Đảng viện chính thức hướng dẫn đảng viên dự bị, bế mặc và kết thúc buổi lễ