Căn cứ Công văn số 462/PGDĐT-TH ngày 31/8/2021 của Phòng GD&;ĐT
huyện Khánh Vĩnh về Hướng dẫn phòng, chống Covid-19 tại cơ quan, đơn vị;
Căn cứ Công văn số 463/PGDĐT-TH ngày 31/8/2021 của Phòng GD&ĐT
Khánh Vĩnh về việc phát động và triển khai Phong trào “Toàn dân tham gia xây
dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19” trên địa bàn huyện Khánh
Vĩnh;
Trường Mầm non Họa My xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19
và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Trường Mầm
non Họa My cụ thể như sau:
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị: Trường Mầm non Họa My
2. Tổng số người lao động: 25 người
Số người lao động tại địa phương: 25 người
Số người lao động ngoài tỉnh: 0
Số người lao động lưu trú tại nhà trọ trên địa bàn/ký túc xã: 1 người
Số người lao động ký hợp đồng dài hạn: 25 người
Số người lao động ký hợp đồng ngắn hạn: 0 người
Số người lao động ký hợp đồng làm với nhiều đơn vị: 0 người
Số người lao động là người nước ngoài: 0 người
3. Số người lao động theo từng vị trí việc làm
- CBQL: 03 người
- Giáo viên: 15 người
- Nhân viên: 10 người
4. Tổng số cán bộ y tế
Cán bộ phụ trách công tác y tế:
- Họ và tên: Triệu Thị Tường
- Số điện thoại: 0359.055.984
- Email: Trieuthituong1991@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y sỹ.
5. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị

- Họ và tên: Triệu Thị Tường
- Số điện thoại: 0359.055.984
- Email: Trieuthituong1991@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y sỹ.
B. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu chung
Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép
hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của đơn vị.
2. Mục tiêu cụ thể.
- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo các mức độ
nguy cơ.
- Khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh: Thực hiện đầy đủ các quy định
phòng, chống dịch, đánh giá nguy cơ, tổ chức diễn tập các tình huống, phát hiện
sớm người lao động có nguy cơ lây nhiễm.
- Khi xuất hiện các trường hợp bệnh trong đơn vị: Khoanh vùng, xử lý kịp
thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra toàn đơn vị. Đảm bảo
vệ sinh khử khuẩn môi trường tại đơn vị.
- Khi có dịch bệnh lây lan trong cơ sở lao động: Đáp ứng nhanh, khoanh
vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất dịch lan trong cơ
sở lao động và lan ra cộng đồng.
3. Yêu cầu:
- Lãnh đạo, toàn thể người lao động trong đơn vị hiểu rõ mục đích và
nghiêm túc thực hiện kế hoạch phòng chống dịch covid-19 và các phương án xử
trí khi có các trường hợp mắc covid-19 nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm
Covid-19 tại đơn vị.
C. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19
1. Các khu vực, phòng/ban có tập trung đông người tại đơn vị như: Cổng ra
vào, phòng họp, phòng làm việc, lớp học, khu vực để xe… theo thứ tự ưu tiên:
- Vị trí 1: Cổng ra vào
- Vị trí 2: Phòng họp
- Vị trí 3: Phòng làm việc
- Vị trí 4: Lớp học
- Vị trí 5: Khi để xe
2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn tại
đơn vị (tay nắm cửa; điện thoại bàn; máy tính; mặt bàn làm việc; bàn, ghế học
sinh…).
- Số phòng có tay nắm cửa: 13 phòng
- Điện thoại bàn: 01 cái
- Máy tính: 7 cái

- Bàn làm việc: 8 bàn
3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ của đơn vị (cung thực phẩm, gia vị, vật
dụng, chất đốt…).
- Đơn vị cung cấp thực phẩm: 01
- Đơn vị cung cấp gia vị đồ khô: 01
- Đơn vị cung cấp vật dụng, chất đốt: 01
4. Phương tiện vận chuyển của đơn vị
- Không có
5. Mức độ nguy cơ dịch Covid-19 tại địa phương nơi đơn vị làm việc.
- Mức độ: An toàn
D. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
TẠI ĐƠN VỊ
I. PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH
THƯỜNG MỚI
1. Trước khi đến nơi làm việc
- Thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K; Tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt
hằng ngày. Nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó
thở... thì chủ động ở nhà và thông báo cho nhà trường.
- Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian đến trường như nước
uống, cốc uống dùng riêng; khăn giấy, khẩu trang, găng tay,
dung dịch sát khuẩn tay …
- Không đi làm nếu đang trong thời gian cách ly y tế.
2. Tại nơi làm việc
Các hướng dẫn chung cho người lao động
- Luôn thực hiện Thông điệp 5K đặc biệt việc đeo khẩu trang và đảm bảo
giãn cách 2m tại nơi làm việc, các khu vực công cộng tại đơn vị thực
hiện theo quy định của Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch
Covid-19.
- Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp
xúc trực tiếp.
- Thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ làm việc và vị trí
thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn.
- Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng đơn vị, khách có một trong các
biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở..., hoặc là F0, hoặc F1 hoặc F2
thì bản thân hoặc hướng dẫn người cùng đơn vị hạn chế tiếp xúc với
những người xung quanh và báo ngay cho Trưởng ban chỉ đạo, Tổ an toàn Covid-
19 hoặc cán bộ y tế tại nơi làm việc.
- Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các
trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực
có dịch hoặc đã được điều trị khỏi Covid-19.
3. Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cho đơn vị (cung thực phẩm, gia vị,
vật dụng, chất đốt…).
- Yêu cầu ký cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
với đơn vị.
- Phối hợp thực hiện việc quản lý danh sách người lao động, lịch trình, thời
gian làm việc của người lao động.
- Yêu cầu người lao động thực hiện 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hằng
ngày.
II. PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ CÁC TRƯỜNG
HỢP NGHI NGỜ MẮC, F0, F1, F2
1. Phương án khi có trường hợp nghi mắc tại đơn vị
- Khi phát hiện người lao động có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc
bệnh như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở… tại nơi làm việc thì thực hiện
theo các bước sau:
- Thông báo cho Trưởng ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Tổ an
toàn Covid-19 của đơn vị.
- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.
- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần
dưới 02 m với những người khác.
- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu
vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời.
- Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng
để đến phòng cách ly tạm thời và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng.
- Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Trung Tâm Y Tế Khánh Vĩnh (số
điện thoại 0965.231.515) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được
tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám
và điều trị.
- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường
hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.
- Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người lao động.
- Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi
cơ quan y tế yêu cầu.
- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm
SARS-CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp.
2. Phương án khi có trường hợp F1 tại đơn vị
a) Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại đơn vị
- Thông báo cho Trưởng ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Tổ an
toàn Covid-19 của đơn vị.

5

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.
- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần
dưới 02 mét với những người khác.
- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu
vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời.
- Hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng
cách ly tạm thời, và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng. Và báo cho
cơ quan y tế địa phương thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay tại
phòng cách ly tạm thời.
+ Nếu kết quả dương tính thì khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR mẫu
đơn.
+ Nếu kết quả âm tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên tắc
gộp mẫu các trường hợp cùng vị trí làm việc, cùng nơi ở/lưu trú để xử trí các
trường hợp F2 theo quy định.
- Thông báo cho thành viên đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh
vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1.
- Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị thông tin
chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng với người lao động; yêu cầu
người lao động nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K, không di chuyển khỏi vị
trí làm việc.
- Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính thì cơ quan
y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách
ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.
b) Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương
- Rà soát toàn bộ người lao động trong đơn vị theo danh sách quản lý (số
có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ, số đang đi công tác và các trường hợp khác).
- Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai
báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, thông tin từ cán bộ quản lý, F1…:
+ Trưởng ban chỉ đạo thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương nơi các
trường hợp F2 ở, lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy
định.
+ Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại đơn vị: thông báo và yêu
cầu các trường hợp này tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú và thông báo với cơ quan y
tế cấp xã nơi ở, lưu trú;
+ Đối với những trường hợp không có mặt tại đơn vị: thông báo bằng điện
thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách lý tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường họp F2
thông báo với cơ quan y tế nơi đang lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định
phòng chống dịch;
c) Xử trí đối với các trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của

trường hợp F1
- Kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá
nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự
theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, toàn bộ đơn vị được tiếp tục hoạt
động bình thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc thực
hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.
+ Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như mục 3 của Kế hoạch này
3. Phương án có trường hợp F2 tại đơn vị
- Thông báo cho Trưởng ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Tổ an
toàn Covid-19 của đơn vị.
- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu
được yêu cầu)
- Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét
nghiệm của F1.
- Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1:
+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá
nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự
theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, thực hiện 5K.
+ Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như mục 3 của Kế hoạch này
III. PHƯƠNG ÁN KHI CÓ TRƯỜNG HỢP F0 TẠI ĐƠN VỊ
1 Phát hiện có các trường hợp F0 qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ tại
đơn vị
- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc
Covid-19.
- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch.
- Thủ trưởng đơn vị trên cơ sở ý kiến của cơ quan y tế địa phương ra quyết
định phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng khu vực làm việc, phòng làm
việc có F0 để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét
nghiệm.
- Thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không
tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử
trí.
- Hướng dẫn cho F0 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến
phòng cách ly tạm thời.
- Thông báo cho cá nhân đã được phân công chịu trách nhiệm
khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo
hướng dẫn của cơ quan y tế.
- Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị không tự

ý di chuyển; nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang
mang, lo lắng với người lao động.
- Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các
trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để
chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.
- Sau khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn, đơn vị tiếp tục hoạt động bình
thường kể từ ngày hôm sau
2. Phát hiện có các trường hợp F0 tại đơn vị thông qua xét nghiệm
trường hợp F1, F2 và trường hợp nghi ngờ
Xử lý trường hợp F0 như mục 1 Phần III (Phát hiện có các trường hợp F0
qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ tại đơn vị) của kế hoạch này.
Xử trí trường hợp F1, F2 như mục 2, 3 của Phần II của kế hoạch này.
3. Phát hiện có các trường hợp F0 là người lao động của đơn vị thông
qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng
a) Trường hợp F0 đang có mặt tại đơn vị:
Xử lý trường hợp F0 như mục 1 Phần III (Phát hiện có các trường hợp F0
qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ tại đơn vị) và xử trí trường hợp F1, F2 như mục
2, 3 Phần II của kế hoạch này.
b). Trường hợp F0 không có mặt tại đơn vị:
Phối hợp với cơ quan y tế các địa phương có liên quan tiến hành rà soát
các trường hợp F1, F2 tại đơn vị để cách ly y tế và xử lý như mục 2, 3 Phần II của
kế hoạch này.
4. Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh (tất cả các mẫu xét
nghiệm tại đơn vị âm tính)
a) Trường hợp người lao động ở đơn vị, nơi làm việc
- Thông báo dỡ bỏ phong tỏa.
- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng,
khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1, F2.
- Rà soát lại toàn bộ người lao động trong đơn vị theo danh sách quản lý
để tiếp tục theo dõi, giám sát và định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc.
- Đơn vị hoạt động bình thường, thực hiện 5K và các quy định phòng,
chống dịch.
b) Trường hợp người lao động đang ở nhà hoặc nơi lưu trú (không
phải là F0, F1)
- Thông báo về việc dỡ bỏ phong tỏa tại đơn vị
- Tiếp tục đến làm việc bình thường tại đơn vị.
5. Trường hợp nhận thông tin có F0 là người lao động của đơn vị ngoài
giờ làm việc.
- Báo cáo ngay cho Trưởng ban phòng, chống dịch của đơn vị để

biết và tạm dừng hoạt động của đơn vị để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết
F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế địa phương.
- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khử khuẩn
toàn bộ đơn vị đặc biệt khu vực làm việc của ca mắc.
- Thực hiện truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho cơ quan y tế địa phương.
- Chờ cơ quan y tế địa phương thông báo kết quả xét nghiệm của F1, F2
trước khi quyết định cho đơn vị hoạt động trở lại.
D. TỔ CHƯC THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống dịch Covid-19 khi
có trường hợp mắc tại đơn vị.
- Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ ký cam kết thực hiện đầy đủ các
biện pháp phòng phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm tra việc thực hiện.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại
đơn vị.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế của địa phương trong công tác
phòng chống dịch Covid-19.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống
dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 của Trường Mầm non Họa My./.