Vào lúc 14h30. Chi bộ trường Mầm non Họa My tổ chức kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Thành phần gồm 11 đồng chí Đảng viên trong chi bộ

Đồng chí bí thư Chi Bộ: Lê Thị Hương nêu những ưu và khuyết điểm của chi bộ trong năm 2021

Lần lượt từng Đảng viên trong chi bộ nêu những ưu điểm, khuyết điểm và xếp loại của mình. Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ góp ý, nhận xét

Bỏ phiếu thống nhất xếp loại Đảng viên trong chi bộ