Thực hiện công văn của Phòng giáo dục và đào tạo cho công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh vào ngày 01/11/2021. Trường Mầm non Họa My phối hợp với Đoàn thanh niên xã Khánh Trung tổng vệ sinh để chuẩn bị cho công tác đón học sinh năm học 2021-2022

Nhà trường tiến hành rải vôi, khử khuẩn, đồ dùng đồ chơi, cọ rửa quét dọn sân trường, phát quang cây cảnh, nhổ cỏ, láng sân để xe cho phụ huynh......