Thực hiện Công văn số 214/PGDĐT-TCCB ngày 05/5/2021 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh về việc tổ chức tốt kế hoạch dạy học và thực hiện
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Nay Trường Mầm non Họa
My xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới cụ
thể như sau:
I. Mục tiêu
- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để ứng phó kịp thời với diễn biến dịch
bệnh Covid-19 trong nhà trường;
- Theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp đi từ vùng dịch trở về để thông
báo cho phụ huynh học sinh và trạm y tế thực hiện cách ly, xử lý kịp thời để nhằm
hạn chế tỷ lệ mắc bệnh góp phần giảm thiểu tác hại của dịch bệnh Covid-19.
II. Tổ chức thực hiện
1. Đối với nhà trường
- Thường xuyên thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp.
- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường
học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà
phòng....; độ giãn cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, học
sinh, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường khi học sinh đi học trở lại theo hướng
dẫn của Bộ Y tế.
- Tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường thực
hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế:
1. Khẩu trang
2. Khử khuẩn
3. Không tụ tập
4. Khai báo y tế
5. Khoảng cách.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định của Bộ GDĐT
phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn địa phương;
- Thường xuyên đánh giá mức độ an toàn covid-19;
- Nhà trường tham mưu với Trạm Y tế xã Khánh Trung hỗ trợ nhân viên y tế
khi cần thiết.
1. Đối với phụ huynh học sinh
- Thực hiện nghiêm túc giãn cách 02 mét giữa người và người khi ra khỏi cổng
trường và trên đường về nhà;
- Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin
ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị;
- Kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi vào trường;
- Thực hiện khai báo y tế tự nguyện và cài đặt Bluezone trên điện thoại
thông minh;
- Phụ huynh khi đưa, đón trẻ phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Cho trẻ
đeo khẩu trang trên đường đến trường và trên đường trở về nhà.
2. Đối với Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường
- Tự đo thân nhiệt trước khi đến trường và thực hiện nghiêm túc việc đeo
khẩu trang khi ra khỏi nhà;
- Nhân viên y tế trường học và bảo vệ thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay
bằng dung dịch sát khuẩn cho học sinh ở cổng trường;
- Thực hiện khai báo y tế tự nguyện và cài đặt Bluezone trên điện thoại
thông minh;
- Hướng dẫn học sinh không dùng chung nước uống và các đồ dùng cá nhân;
- Đeo khẩu trang đúng cách trong quá trình hoạt động tại trường;
- Giáo viên, kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường, y tế trường học nếu phát
hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Không để học sinh tự do ra bên ngoài cổng trường;
- Bố trí giờ hoạt động ngoài trời xen kẽ giữa các nhóm, lớp; giáo viên dạy
trực tiếp nhắc nhở trẻ thực hiện giãn cách, không tụ tập trong giờ hoạt động ngoài
trời.
- Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường;
- Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà
soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết
khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
III. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP TRẺ MẮC MỘT TRONG CÁC TRIỆU
CHỨNG NHƯ SỐT, HO, KHÓ THỞ HOẶC NGHI NGỜ MẮC COVID-19
TRONG TRƯỜNG
1. Tiến hành cách ly và điều tra dịch tễ
Bước 1: Giáo viên cho lớp tạm ngừng học, thực hiện các biện pháp hạn chế
tiếp xúc giữa người nghi ngờ với những người khác trong khoảng 02 mét.
Bước 2: Liên hệ với cán bộ phụ trách công tác y tế trực để thực hiện cách ly và
điều tra dịch tễ.
Bước 3: Cán bộ phụ trách công tác y tế phải được trang bị đầy đủ trang phục,
dụng cụ y tế và hướng dẫn cho người nghi ngờ đeo khẩu trang đúng cách.
Bước 4: Cán bộ y tế đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng
y tế hoặc khu bố trí riêng theo quy định.
Bước 5: Cán bộ y tế tiến hành điều tra dịch tễ sơ bộ:
- Hình thức: Mời cha mẹ học sinh đến trường để phối hợp hỏi tiền sử tiếp
xúc dịch tễ và thực hiện các biện pháp xử lý.
- Nội dung điều tra dịch tễ (Nhân viên Y tế trường học ghi chép đầy đủ
thông tin điều tra):
+ Trong 14 ngày gần nhất học sinh có đến hoặc đi về từ vùng dịch theo
khuyến cáo của Bộ Y tế không? Nếu có, nêu địa điểm cụ thể?
+ Trong 14 ngày gần nhất có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng lớp…),
tiếp xúc trực tiếp (trong khoảng từ 1-2 mét) với những ai?
- Nhà tường sẽ tham vấn ý kiến của cán bộ y tế xã nếu cần thì liên hệ cán bộ
y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh hỗ trợ để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ.
2. Cách xử trí sau khi điều tra dịch tễ
2.1. Với trường hợp nghi ngờ không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ
- Nhân viên Y tế phối hợp với phụ huynh học sinh đưa học sinh có các biểu
hiện sốt, ho, khó thở đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời; ghi các thông tin
vào sổ theo dõi sức khỏe của giáo viên và học sinh.
- Giáo viên tiếp tục cho học sinh học tập trở lại.
2.2. Với trường hợp nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tễ
- Nhân viên y tế trường học sẽ phối hợp với trạm y tế xã đưa người có biểu
hiện nghi ngờ đến cơ sở y tế theo quy định. Việc vận chuyển phải tực hiện đúng
theo quy định về phòng, chống lây nhiễm.
- Với trường hợp có tiếp xúc gần thì thực hiện cách ly theo theo hướng dẫn
của cơ quan y tế.
- Thông báo cho toàn thể phụ huynh học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên nghỉ
học đến khi có thông báo mới; Nhà trường thường xuyên liên lạc để cập nhật tình
hình sức khỏe của học sinh.
- Khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Trên đây là Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới của
Trường Mầm non Họa My. Đề nghị Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên triển
khai thực hiện nghiêm túc./.