Tình quân dân luôn được gìn ngữ và phát huy mạnh mẽ, hè tình nguyện năm 2019-2020 gần 50  thanh niên tình nguyện trường Học viện Hải Quân lên giúp trường nâng sân, tạo cảnh quan môi trường an toàn, sạch đẹp cho các cháu học sinh chuẩn bị cho năm học mới: 2019-2020

Trong vòng 3 ngày làm việc miết mài hăng say, phối hợp giữa các học sinh sinh viên HVHQ và toàn thể cán bộ giáo viên, môi trường ngày càng xanh sạch đẹp

Ai cũng hăng say làm việc vì mục tiêu "tất cả vì học sinh thân yêu" mà không quản ngày đêm, thứ bảy hay chủ nhật để hoàn thành công trình

 1 năm học mới lại bắt đầu, với tình quân dân như máu thịt cuối cùng nâng trường đã được nâng lên, khanh trang và sạch đẹp. 

Học viện Hải Quân giúp trường mầm non Họa My nâng sân, cải tạo môi trường